Radio Leeeeee

Selasa, 25 Mac 2008

POWER DALAM MENGURUS

Dalam pengurusan sumber, kita memerlukan dua power. Pertama adalah status power dan keduanya pula adalah personal power. Status power merupakan anugerah manusia dengan izin Allah dan kebiasaannya diperolehi dengan memohon dan berdasarkan kelayakan. Sementara personal power merupakan anugerah Allah SWT yang terbina dalam diri individu melalui perhubungan yang baik dengan Allah dan manusia; penyuburan kasih sayang; menghormati dan menghargai individu; berusaha menjaga kebajikan orang lain. Status power biasanya tidak kekal dan berpenghujung. Sementara personal power akan kekal selama mana ia berjaya mengekalkan sifat-sifat yang tersebut tadi. Penggunaan status power yang berlebihan mewujudkan pimpinan yang negatif dan kurang kebaikan dan tiada kebajikannya. Penggunaan personal power berlebihan pula mewujudkan pimpinan yang bergerak daripada ciri-ciri kepatuhan kepada iltizam.